Home

Om het voor mobiel makkelijker te maken is deze site aangepast en vernieuwd.

Onder de link Kasteel Heijen staan nog 3 toegevoegde gedichten gemaakt door Piet Tunnesen

Restauratie Kasteel Huys Heijen 2015

 Infobord subsidies Infobord subsidies-1 Infobord subsidies-2

In 2012 constateerde de huidige bewoner, Ysbrandt Roovers, dat er hoognodig restauratie-werkzaamheden nodig waren om het voortbestaan van kasteel Heijen te waarborgen.
De regelmatige overstromingen gaven diverse problemen. Hierdoor traden er veel gebreken op aan de monumentale waarden en was het complex ook niet duurzaam te gebruiken met de het oog op regelmatige evacuaties in tijden van hoogwater.
Met behulp van subsidie van de provincie Limburg is het gelukt om niet alleen een afdoende hoogwaterberscherming te realiseren maar zijn ook de boerderij en oprijlaan gerestaureerd en is de tuininrichting hersteld.
Hoogwaterkering

Restauratie Graefenthal

Dit plan is goedgekeurd door de Landes Konservator van de Landes Verband Rheinland.
Er zal vanaf maart 2015 een fondsenwerving gestart worden om de middelen bijeen te krijgen.
Restauaratie Graefenthal