Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.kasteelheijen.nl is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.kasteelheijen.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

www.kasteelheijen.nll besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

www.kasteelheijen.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.