Het spook van kasteel Heijen

Zo lieflijk als het kasteel er ligt, zo ongestoord, toch is er een eng verhaal aan verbonden.
Want zoals er al eeuwen van wordt gehoord,doet er een spook nog dagelijks zijn ronde.
Op verzoek van de kasteelvrouwe werd de heer van Boxmeer door een Spaans officier naar Heijen ontvoerd om zo zijn logies te betalen.
Hij vond het een eer en heeft zonder dralen spoorslags haar wens uitgevoerd.
Sindsdien is de heer van Boxmeer nooit meer gezien.
Soms meende men hem in de mist te ontwaren.
Maar als u in het duister daar rondzwerft misschien kan zijn donkere gestalte u dreigend aan staan te staren.