In memoriam Peter Roovers

 

 

 

 

 

 

Op 24 maart 1993 overleed op het Huis Heijen de beeldend kunstenaar Peter Roovers. Zijn 91e ver­jaardag op 10 mei heeft hij niet meer kunnen vieren.  Maar hij zal daar vrede mee hebben gehad, denk ik. Het was Peter Roovers gegeven tot op zeer hoge leeflijd gezond van lichaam en geest te blijven. Hij had een vitaliteit om jaloers op te zijn. De laat­ste maanden ging zijn gezondheid echter sterk ach­teruit. Helaas kon hij op 16 december van het vorig jaar dan ook niet meer aanwezig zijn bij een korte plechtigheid op het Mookse Raadhuisplein ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van het beeld van Kiste Trui. De meeste lezers zullen wel weten wat Pe­ter Roovers de schepper van dit beeld is, evenals van de miniatuurtjes van Kiste Trui die bij de VVV te koop zijn.

 Er zijn echter ook nog andere kunstwerken van zijn hand in Mook te bewonderen: het beeld van St. Jo­zef aan de gevel van het Gemeenschapshuis, het Mlariabeeldje in de kapel aan de Mortel en niet te vergeten het bronzen gemeentewapen boven de hoofdingang van het gemeentehuis. Maar niet al­leen in Mook en in omliggende plaatsen zijn werken van Peter Roovers te vinden, overal in het land kom je ze tegen. In hout, steen, brons en keramiek maakte hij velerlei gedenktekens en oorlogsmonumenten, standbeelden, madonna’s, wand-en geveldecoraties, reliëfs enzovoorts. Stuk voor stuk zijn het voor iedereen herkenbare kunstwerken. Veel bekendheid kreeg hij door de beelden die hij maakte van de ko­ninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Het borstbeeld dat hij schiep van Titus Brandsma zullen velen ook wel herkennen.

Naast beeldend kunstenaar was Peter Roovers van 1936 tot 1967 leraar aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij was ook de trotse bezitter van het Huis Heijen. [n 1948 kocht hij de ruïnes van dit kasteel aan en herbouw­de het in oude luister. Alom was hiervoor waarde­ring en het leverde hem in 1975 zelfs een internatio­nale onderscheiding op.

Voordat hij naar Heijen vertrok heeft Peter Roovers van 1938 tot 1949 in Mook gewoond op het adres A57 het tegenwoordige ‘Maashuis’ van de familie De Roeper aan de Hove. Twee van zijn drie kinderen (dochter Madeleine en zoon Ysbrandt) zijn in Mook geboren.

Ik bewaar aangename herinneringen aan Peter Roo­vers. Vooral als VVV-secretaris, in de tijd dat er met hem werd gesproken over het maken van een beeld van Kiste Trui, had ik veel contact met hem. Samen met enkele andere bestuursleden van de VVV ben ik verschillende malen te gast geweest op het Huis Hei­jen. Gezeten bij de open haard hebben we geani­meerde gesprekken gevoerd. In juni 1976 werd de eerste mini-Kiste Trui ten doop gehouden. Toen Pe­ter Roovers in 1977 de opdracht werd gegeven om het grote beeld van Kiste Trui te maken, heerste er binnen het bestuur van de VVV en de gemeente wel enige zorg of hij daartoe nog wel in staat was; hij was immers al vijfenzeventig! Overbodige ongerustheid natuurlijk; op 17 december 1977 kon het bronzen beeld onthuld worden. Ik herinner mij nog, hoe hij bij een van mijn bezoeken aan zijn atelier met vertedering opkeek naar het klei model van het grote beeld van Trui, toen hij vond dat het klaar was om in brons gegoten te worden. Ook weet ik nog goed hoe nerveus hij werd op die I7e decem­ber, toen een groot aantal inwoners van Middelaar en Plasmolen met ludieke spandoeken het beeld van Kiste Trui kwam ‘opeisen’. Daags tevoren was nog een poging gedaan het beeld te ontvoeren, waarover hij erg ontdaan was. Hij had, zo vertelde hij, ook al eens meegemaakt dat elders in den lande een aantal studenten een van zijn kunstwerken op de dag van de onthulling bij wijze van grap in een gracht had gedeponeerd. Nadat hem was verzekerd dat Kiste Trui écht in snelwerkende cement stond, was hij wat geruster.

Peter Roovers zal in mijn herinnering voortleven als een markante man, hoffelijk, gastvrij, met een aan­dachtig oor voor iedereen, met een open oog ook voor wat er in de samenleving gebeurde en waarover hij zich zorgen kon maken. Iedereen die hem heeft gekend zal hem missen.

(Bron: Rond de Grenssteen 26, zomer 1993, Frans van Kuppeveld)