Nieuws

Op de rotonde N271/N291 is een groot kunstwerk geplaatst van de Heijense kasteelheer Ysbrandt Roovers.
Dit kunstwerk verwijst naar de verderop gelegen ruïne van het Genneperhuis. Met de plaatsing is een langgekoesterde wens van Roovers in vervulling gegaan. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Gennep, de Provincie Limburg en Autobanden Hopmans in Heijen, die de rotonde voor reclamedoeleinden heeft geadopteerd.
(Bron (maasduinencentraal.nl) Foto’s zie: Link

In 2012 constateerde de huidige bewoner, Ysbrandt Roovers, dat er hoognodig restauratie-werkzaamheden nodig waren om het voortbestaan van kasteel Heijen te waarborgen.
De regelmatige overstromingen gaven diverse problemen. Hierdoor traden er veel gebreken op aan de monumentale waarden en was het complex ook niet duurzaam te gebruiken met de het oog op regelmatige evacuaties in tijden van hoogwater.
Met behulp van subsidie van de provincie Limburg is het gelukt om niet alleen een afdoende hoogwaterberscherming te realiseren maar zijn ook de boerderij en oprijlaan gerestaureerd en is de tuininrichting hersteld.
Hoogwaterkering

Restauratie Graefenthal

Dit plan is goedgekeurd door de Landes Konservator van de Landes Verband Rheinland.
Er zal vanaf maart 2015 een fondsenwerving gestart worden om de middelen bijeen te krijgen.
Restauaratie Graefenthal