Nieuws

Burgemeester en wethouders op bezoek in Huys Heijen

College bezoekt Huys Heijen
Op 5 maart bracht het college van B&W een bezoek aan Huys Heijen. Deze locatie biedt onderdak aan arbeidsmigranten. Huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel onderwerp en vormt op veel plaatsen in het land een uitdaging. Dat geldt ook voor gemeente Gennep. We hebben arbeidsmigranten nodig, met name voor werkzaamheden in productieprocessen. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor een goede woonsituatie van deze groep.

Kleinschalig

Tijdens het bezoek konden burgemeester en wethouders met eigen ogen zien hoe Huys Heijen invulling geeft aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Familie Roovers, eigenaar van de locatie, pleit voor kleinschalige oplossingen die voldoen aan de zogeheten SNF-norm. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Huys Heijen is een locatie met een SNF-certificaat. Dat houdt in dat wordt voldaan aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor het college was het goed om te zien dat arbeidsmigranten een goed onderdak hebben in Huys Heijen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de monumentale uitstraling van de locatie.
Bron: gemeente Gennep

 

Rotonde Ottersum
Op de rotonde N271/N291 is een groot kunstwerk geplaatst van de Heijense kasteelheer Ysbrandt Roovers.
Dit kunstwerk verwijst naar de verderop gelegen ruïne van het Genneperhuis. Met de plaatsing is een langgekoesterde wens van Roovers in vervulling gegaan. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Gennep, de Provincie Limburg en Autobanden Hopmans in Heijen, die de rotonde voor reclamedoeleinden heeft geadopteerd.
(Bron (maasduinencentraal.nl) Foto’s zie: Link


Hoogwaterkering Kasteel Heijen
In 2012 constateerde de huidige bewoner, Ysbrandt Roovers, dat er hoognodig restauratie-werkzaamheden nodig waren om het voortbestaan van kasteel Heijen te waarborgen.
De regelmatige overstromingen gaven diverse problemen. Hierdoor traden er veel gebreken op aan de monumentale waarden en was het complex ook niet duurzaam te gebruiken met de het oog op regelmatige evacuaties in tijden van hoogwater.
Met behulp van subsidie van de provincie Limburg is het gelukt om niet alleen een afdoende hoogwaterberscherming te realiseren maar zijn ook de boerderij en oprijlaan gerestaureerd en is de tuininrichting hersteld.
Hoogwaterkering

Restauratie Graefenthal

Dit plan is goedgekeurd door de Landes Konservator van de Landes Verband Rheinland.
Er zal vanaf maart 2015 een fondsenwerving gestart worden om de middelen bijeen te krijgen.
Restauaratie Graefenthal