Ook kunstwerk op rotonde bij aanvang rondweg

 

 

 

 

 

Nu de opening van het markante kunstwerk Stone Hands op de rotonde in Milsbeek een feit is, vragen de andere provinciale rotondes in de N271 om extra aandacht.  Dat vindt in ieder geval kasteelheer Ysbrandt Roovers uit Heijen. Hij heeft daarbij zijn focus gericht op de rotonde bij het begin van de rondweg aan de noordzijde van Gennep. Die plek is naar zijn mening uitstekend geschikt voor een kunstwerk dat verwijst naar de een paar honderd meter verderop gelegen restanten van het Genneperhuys en de rol van Gennep als vestingstad. Op deze rotonde van stenen en groen heeft Roovers een stadspoort van Cortenstaal voorzien, gelegen in het midden van een verdedigingswerk in de vorm van een dubbel kroonwerk. Een verdedigingswerk dat ook toegepast is bij het Genneperhuys en daar ook nog terug te zien is in het landschap. Zijn idee dateert van oktober 2012 en de kosten heeft hij toen begroot op 30.000 euro. Inmiddels heeft hij naar eigen zeggen tweederde van dat bedrag via sponsoring bijeen gesprokkeld. Er resteert nog een bedrag van 10.000 euro waarvoor Roovers hoopt op een bijdrage van gemeente  en provinvie. Want de gemeente Gennep heeft volgens Roovers voor de Gennepse rotondes ook een bijdrage van 5000 euro beschikbaar gesteld. De opening van de rotonde in Milsbeek was dan ook een uitgelezen plek om zijn  vraag bij beide instanties aan te kaarten. Zowat het hele college van de gemeente Gennep was daar namelijk aanwezig, evenals gedeputeerde Ger Koopmans van de provinvie. Wat betreft de procedure lijken provincie en gemeente de initiatiefnemer geen strobreed in de weg te leggen. ‘’Als ik het geld bij elkaar heb, zou ik van de gemeente alle medewerking krijgen met betrekking tot de noodzakelijke vergunningen’’ zegt Roovers.
Frans Thonen, Maas en Niersbode Gennep
In bijzijn van de vrouw van de burgemeester overhandigt Ysbrandt Roovers een envelop met daarin zijn plannen voor de Gennepse rotonde aan gedeputeerde Ger Koopmans.

Linksboven foto-inzet: kunstwerk op rotonde.
Foto: Frans Thonen