Restauratie van kasteel Heijen

Kasteelheer Roovers is het afgelopen jaar samen met de gemeente Gennep, waterschap Peel en Maasvallei en subsidieadviseurs druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de restauratie van Kasteel Heijen.

Huidige situatie
Om het kasteel duurzaam te kunnen exploiteren en daarmee het behoud veilig te kunnen stellen is een duurzame bestemming nodig. Op dit moment worden er in de boerderij buitenlandse werknemers gehuisvest. Met de inkomsten wordt het beheer en onderhoud van het complex gefinancierd. De staat van de wooneenheden in de boerderij is echter verouderd. Ook zijn er regelmatig overstromingen, waardoor er geëvacueerd moet worden. De zoektocht is nu naar een inrichting van het complex die rendabel is om de gebouwen in stand te kunnen houden.
Duurzame bestemming
Om tot een duurzame bestemming te komen zal Kasteel Heijen gerestaureerd en heringericht worden om geschikt te maken voor diverse functies. De bedoeling is dat er appartementen gerealiseerd worden die geschikt zijn voor uiteenlopende doelgroepen. Daarnaast worden er aanpassingen gedaan om het kasteel te beschermen tegen hoogwater. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente Gennep. Op korte termijn wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden. De kosten voor de hoogwaterbescherming, de restauratie van de boerderij en de groene en landschappelijke elementen worden voor de helft gesubsidieerd door de provincie Limburg.