Subsidie voor Kasteel Heijen

HEIJEN – De Provincie Limburg stelt in het kader van de subsidieregeling Historische Buitenplaatsen een bijdrage van maximaal 45.697 euro beschikbaar voor Kasteel Huys Heijen. Dat bedrag wordt aangewend voor het onderhoud en de restauratie van de groene karakteristieke monumentale waarden. Verder worden het park, de laan en de moestuin hersteld. Tot slot krijgen de landschappelijke elementen een opknapbeurt.
Gedeputeerde Noël Lebens: “Limburg telt ruim vijftig historische buitenplaatsen. Stuk voor stuk plekken om tot rust te komen en van te genieten. In het kader van het landelijk jaar van de buitenplaatsen in 2012, hebben we als Provincie geld uitgetrokken om met name de groene en landschappelijke elementen van deze buitenplaatsen te herstellen en voor de toekomst te behouden. Ook het historisch groen van kasteel Huys Heijen wordt in dat kader opgeknapt en in oude staat terug gebracht. Met deze opknapbeurt komt het historisch ontwerp en park weer tot zijn recht en kunnen de mensen uit de omgeving blijven genieten van deze prachtige historische plek. Het restauratiewerk levert bovendien een bijdrage aan de werkgelegenheid.”
Thema van het jaar van de historische buitenplaatsen is om deze plaatsen bij een breder publiek onder de aandacht te brengen ten behoeve van het behoud van het cultureel erfgoed. De Provincie wil daarbij vooral een verbinding maken tussen de cultuurhistorische aspecten van een buitenplaats met de natuurlijke en landschappelijke elementen zoals lanen, hagen, tuinkamers, borders en zichtlijnen in de tuinen.
(Bron: www.kliknieuws.nl)